Problem z plikiem .designer.cs

Podczas pracy z visual studio 2008 w projektach ASP.NET często jest problem z "odświeżaniem" pliku .designer należącym do danej strony. Efektem tego jest np dodawanie nowej kontrolki do pliku aspx i nie ma tej zmiany w pliku .designer. Dlaczego tak się dzieje nie ma pojęcia ale znam sposób który pomaga to naprawić.
Najpierw usuwamy istniejący plik .designer. Następnie klikamy prawym przyciskiem na plik aspx w którym chcemy naprawić i wybieramy opcje "Convert to web application". Powstaje poprawny plik .designer i co najważniejsze każda aktualizacja w pliku aspx jest także dokonywana w pliku .designer.